MT klempířství s.r.o.,
Vančurova 3122/44
615 00 Brno
IČO: 255 04 754
DIČ: CZ25504754

Vedena v Krajském soudě v Brně, oddíl C, vložka 28564

Mobil: +420 603 506 205

E-mail: trkanm@seznam.cz